Logo

  Colour service özellikle renk yönetiminin ihtiyac duyulduğu yerlerde seramik laboratuvarlarının danışmanlığı ve yönetiminde partner görevi üstlenen bir hizmet şirketi olarak öne çıkar. 

  Her ne kadar yeni bir şirket olsa da Colour service, renk yönetiminin ihtiyaç duyulduğu seramik sektörüyle beraber farklı üretim alanlarında da  10 yılı aşkın tecrübesiyle danışmanlık, eğitim ve satış hizmetleri sunar.

  Colour servisin hedefi, müşterilerinin artan tecrübeleriyle birlikte seramik sektöründeki dijital baskı sistemlerinin ortaya çıkardığı avantajları keşfetmeleri için ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktır.

COLOUR SERVICE – RENK YÖNETİMİ

  INKJET teknolojisinin fabrikalara gelmesiyle beraber, işletmelerde yeni bölümlerin açılmasına sebep olmuştur. Bu bölümlerin en başında “Dijital Ürün Devreye Alma” gelmektedir. Bu bölüm ÜR-GE ve Tasarım departmanlarına bağlantılı olup, görevleri biraz farklıdır.

  Ürün Devreye alma ekibi, üretim ve kalite kontrol departmanlarının talepleri doğrultusunda zamana karşı mücadele ile üretim planındaki ürünleri hazırlamaktır. Bu esnada karşılaşılan en büyük sorun ise deneme sayılarının fazla oluşudur. Bizim yazılımımızın en temel görevi, deneme sayılarının en aza indirgenmesini sağlamaktır. Yazılımımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ise;

- Profil (gamut) oluşturma

- Ürünlerin (imajların) profiller arası renk eşleştirme  

Profil Oluşturma;

  Profil oluşturmaya başlarken, “Linearization” diye adlandırılan dosyayı oluşturup daha sonra işletmede bu dosyayı hazır hale getirmeliyiz. Bu linearization dosyanın amacı o şartlardaki (sır-inkjet-mürekkep-fırın ) renklerin 0’dan 100’e doygunluklarını belirtmektir. Bu dosyayı işletmede hazırlayıp, yazılımımızla uyumlu olan bir spectrometer (Xrite i1-i0) cihazının yardımıyla renk doygunluklarını okutup dijital ortama aktarırız. 

  Daha sonra elde ettiğimiz renk değerlerinden “Chart” diye adlandırılan dosyayı oluşturup daha sonra işletmede bu dosyayı hazır hale getirmeliyiz. Chart dosyasının amacı elde edilen ana renklerden , birbirlerine karıştırarak maksimum sayıda ara renk elde etmektir. Linearization işleminde olduğu gibi, işletmede hazırlayıp spectrometer yardımıyla renk değerlerini yazılımımıza aktarırırız. Bu işlem sonunda profilimiz (gamut) hazırlamış olmaktayız.

Renk Eşleştirme ;

Renk eşleştirme kendi içinde 2’ye ayrılır. Bunlar ,

-Yeni grafikler için (tarama ya da hazır olarak temin edilen yani hiçbir profil ataması yapılmamış)

-Mevcut ürün gamında yer alan ürünlerin bir sonraki üretime hazırlama ya da başka bir şarta (farklı bant, farklı makine, farklı mürekkep seti vs.) aktarma işlemi

  Yeni grafikler genellikle RGB yada LAB formatında olur, Inkjet baskı makineleri ise CMYK formatında kabul etmektedir. Bu grafik dosyalarını hangi işletme şartlarında (Birden fazla şartlarda alınabilir, bunun faydası hangi bantta daha kolay üretim yapılabilir olduğunu gösterebilir.) hazırlayacaksak o ürüne özel profiller oluşturmalıyız. Bu yeni ürün grafiğini yazılımımızda açıp, hangi şart-şartlarda daha uygun olduğunu baskıya gitmeden yüzde kaç tutturduğunu ve tutmayan kısımlarının neler olduğunu görebiliriz. Daha sonra grafiğimizi uygun görülen şartlara göre uyarlayıp işletmede baskı alabiliriz. Kısaca özetleyecek olursak, RGB-LAB formatlarındaki dosyalarımızı ihtiyaç duyulan şartlar için CMYK formatına çevirmiş oluruz.

  Baskı işlemine tabi tutulan ürün (CMYK) onaylandığı zaman, yazılımımızda açılır ve açılırken karşımıza hangi profilde hazırlandığını bizden seçmemizi ister. Doğru profili seçtikten sonra grafik açılır ve farklı kaydet yöntemi ile REFERANS olarak kaydedilir. Bu referans sayesinde farklı bir şarta ya da bir sonraki üretime kolaylık sağlayacaktır.

  Mevcut ürünlerin üretime hazırlanması (Ürün Devreye Alma Departmanı) kısmında ise şöyle bir yol izlenmektedir;

1)-Referans dosyamız var ise, üretim dosyası denemeleri alınırken daha önceden profil hazırlarken oluşturduğumuz Linearization ve Chart dosyaları aynı anda alınır. Üretim onaylanmazsa almış olduğumuz Linearization ve chartlardan yeni profil oluştururuz. Referans dosyamızı bu profile uyarlayarak renk eşleştirmesini yapmış oluruz.

2)-Böylelikle görsel yoruma gerek kalmadan, yazlım gamut sapmasını bularak otomatik olarak renk eşleştirmesini yapmış olur.

3)-Referans dosyamız yok ise, klasik yöntemlerle (photoshopda manuel olarak renk eşleştirmek) ürün onaylanır, ürün çalışırken önce Linearization sonra Chart dosyalarıya profil oluşturulur.

4)-Çalışmakta olan ürü (CMYK) yazılımımızda profilini belirterek açar ve farklı kaydetme yöntemiyle tarih ve renk tonu belirtelerek REFERANS olarak kaydedilir.

 

 

 
Eskişehir Web Tasarım